Trzy kroki do pracy - fen.net.pl

Treść strony

Trzy kroki do pracy

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o telefoniczny kontakt z naszym biurem projektu lub poprzez e-mail.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej wraz z IBIS Instytut Badań i Szkoleń Robert Chrupcała zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:
„Trzy kroki do pracy”

 

Okres realizacji projektu:

od: 2019-08-01 do: 2021-07-31

Miejsce realizacji: woj. wielkopolskie

 

Co oferujemy?

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działań,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy/doradztwo zawodowe ,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe- stypendium szkoleniowe,
 • staże zawodowe- stypendium stażowe,

 

Kto może skorzystać z programu?

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz osoby pracujące w wieku powyżej 29 roku życia z następujących grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • “ubogich pracujących” – osoby na umowy zlecenie, osoby, których zarobki są poniżej minimalnej krajowej

Uwaga!

 • Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą przedstawić dokument stwierdzający przynależność do ww grupy docelowej.
 • W przypadku osób z niepełnosprawnościami dołączyć trzeba: Kserokopię urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

 

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Edukacji Nowoczesnej
ul. Zwierzyniecka 10, Lokal 101-102
60-813 Poznań

tel:  729 978 193

e-mail: biuropoznan@fen.net.pl

 

Do pobrania:

 

Kwota dofinansowania: 1 701 320,04 zł

Wkład własny: 89 543,16 zł

Projekt: “Trzy kroki do pracy”, okres realizacji projektu od: 2019-08-01 do: 2021-07-03, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, EFS

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa

Stopka