Rozwiń skrzydła - aktywizacja społeczna i zawodowa - fen.net.pl

Treść strony

Rozwiń skrzydła – aktywizacja społeczna i zawodowa

Logo projektu Rozwiń skrzydła - aktywizacja społeczna i zawodowa Fundacja Edukacji Nowoczesnej

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o telefoniczny kontakt z naszym biurem projektu lub poprzez e-mail.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:
„Rozwiń skrzydła – aktywizacja społeczna i zawodowa”.

 

Okres realizacji projektu:

od: 2019-03-01 do: 2020-12-31

 

Co oferujemy?

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika ścieżka reintegracji – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne,
 • Szkolenie i warsztaty aktywizacji społecznej,
 • Szkolenie i warsztaty zawodowych kompetencji interpersonalnych
 • Szkolenie i warsztaty preorientacji zawodowej
 • Szkolenia zawodowe,
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe,
 • Terapie psychologiczne, rodzinne lub psychospołeczne.

 

Kto może skorzystać z programu?

 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na obszarze woj. wielkopolskiego,
 • osoby pozostające bez pracy  – bezrobotne i bierne zawodowo,
 • osoby spełniające przesłankę ubóstwa,
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ,
 • osoby zagrożone wykluczeniem w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Uwaga!

 • Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą przedstawić dokument stwierdzający przynależność do ww grupy docelowej.
 • W przypadku osób z niepełnosprawnościami dołączyć trzeba: Kserokopię urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

 

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Edukacji Nowoczesnej

ul. Zwierzyniecka 10, Lokal 101-102,

60-813 Poznań

tel:  729 978 193

e-mail: biuropoznan@fen.net.pl

 

Do pobrania:

 

Całkowita wartość projektu: 1 475 034,62

Kwota dofinansowania: 1 401 282,88

 

Projekt: “Rozwiń skrzydła – aktywizacja społeczna i zawodowa”, okres realizacji projektu od: 2019-03-01 do: 2020-12-31, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 7.1. Aktywna integracja

Stopka