Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2017 - fen.net.pl

Treść strony

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2017

Od stycznia 2017 Fundacja Edukacji Nowoczesnej  nadal prowadzi 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Warszawy. Podobnie jak w ubiegłym roku punkty te będą znajdowały się w następujących lokalizacjach:

  1. ul. Żeromskiego 29 – Urząd Dzielnicy Bielany;
  2. ul. Rozłogi 10 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo
  3. ul. św. Wincentego 87 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek

Udzielamy profesjonalnych porad w zakresie:

prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, młodzież do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci i     weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, a także kobiety w ciąży.

Każdy ubiegający się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązany jest udokumentować swoje uprawnienia oraz na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej okazać dokument stwierdzający tożsamość.

Poradnictwo realizowane będzie w następujących formach:

  • informowanie klientów o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach;
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Zapraszamy do korzystania z pomocy udzielanej w punktach.

Stopka