Projekt: "Wchodzę w dorosłość - warsztaty edukacji ekonomicznej" - fen.net.pl

Treść strony

Projekt: “Wchodzę w dorosłość – warsztaty edukacji ekonomicznej”

Od 1 października 2017 roku Fundacja Edukacji Nowoczesnej realizuje dofinansowany przez Narodowy Bank Polski projekt: “Wchodzę w dorosłość – warsztaty edukacji ekonomicznej”.

Istotą projektu jest Wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania się do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym u 60 usamodzielnianych wychowanków Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie w wieku 13 – 23 lat, w tym u 9 wychowanków z niepełnosprawnością poprzez udzielenie im wsparcia edukacyjnego w postaci dostosowanych do ich potrzeb warsztatów. Podczas zajęć, przy aktywnym udziale młodzieży przerabiane są zagadnienia z obszaru: budżetu osobistego, budżetu domowego, usług bankowych, prawa konsumenckiego, rynku pracy oraz skutecznego poszukiwania pracy. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy projektu łatwiej poradzą sobie z przezwyciężaniem trudności, jakie czekają ich w życiu dorosłym.

Zakończenie projektu zaplanowano w dniu 31 lipca 2018 roku.

Stopka