Podziękowania – Projekt Szkolenia Komputerowe dla Osób z Dysfunkcją Wzroku - fen.net.pl

Treść strony

Podziękowania – Projekt Szkolenia Komputerowe dla Osób z Dysfunkcją Wzroku

Fundacja Edukacji Nowoczesnej pragnie podziękować biorącym udział w projekcie: „Szkolenia Komputerowe dla Osób z Dysfunkcją Wzroku”. W szczególności wyrazy wdzięczności przekazujemy jego uczestnikom. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności pozwolą im lepiej funkcjonować w życiu codziennym i realizować własne pasje. Dziękujemy wam za ciepłe słowa jakie płyną pod adresem naszej organizacji za profesjonalne zrealizowanie zajęć. W tym miejscu kierujemy duże wyrazy uznania dla personelu projektu, bez którego wysokich kompetencji i pełnego poświęcenia nie osiągnęlibyśmy zakładanych rezultatów. Przede wszystkim za dofinansowanie projektu dziękujemy samorządowi województwa mazowieckiego. Liczymy na dalszą współpracę.

Dyrektor Fundacji Edukacji Nowoczesnej
Piotr Braun

Stopka