Podaruj nam swój 1% podatku - KRS 0000412575 - fen.net.pl

Treść strony

Podaruj nam swój 1% podatku – KRS 0000412575

logo_1_percentFundacja Edukacji Nowoczesnej Od ponad 6 lat pomaga osobom, które wymagają wsparcia edukacyjnego, poradniczego oraz rewalidacyjnego. Pracujemy m. in. z osobami niepełnosprawnymi, osobami w starszym wieku, dziećmi i młodzieżą, osobami niemajętnymi oraz osobami, które same wspierają innych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie ma stałych dochodów. Środki na realizację naszych przedsięwzięć pozyskujemy głównie w ramach konkursów na różnego rodzaju projekty. Niektóre działania fundacji nie mają jednak zapewnionego finansowania. Część z nich istnieje dzięki osobistej pracy personelu naszej organizacji, są jednak i takie działania, które wymagają konkretnego wsparcia finansowego. W związku z tym prosimy o przekazywanie Waszego jednego procenta podatku. Dzięki tym pieniądzom zwiększymy intensywność realizowanych przez nas działań. Krótko mówiąc dzięki Wam każdy kto zwróci się do nas o wsparcie szybciej otrzyma właściwą pomoc.

Kto może przekazać Fundacji Edukacji Nowoczesnej swój 1% podatku dochodowego:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku.

1% podatku mogą przekazać również emeryci i renciści, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Czynności konieczne do przekazania 1% dla naszej fundacji:

  1. Wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym. W formularzach podatkowych: PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39, PIT28, po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach formularza pit (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) należy wpisać numer pod jakim Fundacja Edukacji Nowoczesnej widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS: 0000412575. Oprócz tego należy wpisać także kwotę do przekazania naszej fundacji, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  1. Złożenie zeznania podatkowego i uiszczenie kwoty należnego podatku.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% dla Fundacji Edukacji Nowoczesnej zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Pieniądze na konto naszej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Stopka