Zespół - fen.net.pl

Treść strony

Zespół

Zarząd Fundacji

Piotr Braun – dyrektor fundacji. Absolwent prawa oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych na kierunku Job-Coaching na Uniwersytecie SWPS. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących prawa i społeczno-prawnych aspektów niepełnosprawności. Pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie odpowiada za zarządzanie zespołem fundacji i obsługę prawną organizacji. Zajmuje się coachingiem, doradztwem zawodowym i przeprowadzaniem szkoleń m. in. dla seniorów, studentów, kadr pedagogicznych, przedsiębiorców, osób z niepełnosprawnością, pracodawców, w tym zatrudniających niepełnosprawnych oraz pracowników trzeciego sektora. W wolnych chwilach gra na skrzypcach i żegluje.

Marek Faderewski – zastępca dyrektora fundacji. Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN, autor wielu artykułów naukowych. Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z budową wysokowydajnej i wysokodostępnej infrastruktury IT oraz serwisów internetowych, programowaniem oraz technologiami asystującymi wspomagającymi osoby niepełnosprawne.

Rada Fundacji

Bronisława Perdek – dyrektor Biura Fundacji.

Paweł Orabczuk – członek rady fundacji. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, tyfloinformatyk, realizator dźwięku, asystent technologiczny osób niepełnosprawnych. Pracuje jako przewodnik na wystawie „Niewidzialna”, gdzie oprócz oprowadzania gości zajmuje się udźwiękowieniem wystawy. Opracowuje i adaptuje różnego rodzaju materiały dźwiękowe.

Marek Sterniczuk – członek rady fundacji. Absolwent prawa oraz europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i w postępowaniu cywilnym.

Pracownicy Fundacji

Marcin Borek – studiował nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, muzyk w zakresie gry na fortepianie, w fundacji zajmuje się czynnościami organizacyjnymi i prowadzeniem szkoleń.

Zbigniew Jabłoński – asystent Zarządu.

Stopka