Zespół - fen.net.pl

Treść strony

Zespół

Zarząd Fundacji

Piotr Braun – dyrektor fundacji. Absolwent prawa oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących prawa i społeczno-prawnych aspektów niepełnosprawności. Pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie odpowiada za obsługę prawną fundacji. Zajmuje się realizacją postępowań mediacyjnych, doradztwem zawodowym i przeprowadzaniem szkoleń m. in. dla studentów, kadr pedagogicznych, osób z niepełnosprawnością, pracodawców, w tym zatrudniających niepełnosprawnych oraz pracowników trzeciego sektora. W wolnych chwilach gra na skrzypcach i żegluje.

Marek Faderewski – zastępca dyrektora fundacji. Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN, autor wielu artykułów naukowych. Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z budową wysokowydajnej i wysokodostępnej infrastruktury IT oraz serwisów internetowych, programowaniem oraz technologiami asystującymi wspomagającymi osoby niepełnosprawne.

Rada Fundacji

Krzysztof Szczucki – przewodniczący rady fundacji. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz redakcji czasopisma “Forum Prawnicze”, autor licznych artykułów (naukowych i popularnonaukowych), visiting professor w USA (Indiana University, University of St. Thomas w Minneapolis), Austrii (Uniwersytet w Salzburgu), Słowenii (Uniwersytet w Lublanie), Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Edynburgu), pracował jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym, mediator w sprawach karnych, prowadził liczne warsztaty i szkolenia. Od gimnazjum zaangażowany w działalność społeczną w organizacjach pozarządowych.

Paweł Orabczuk – członek rady fundacji. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, tyfloinformatyk, realizator dźwięku, asystent technologiczny osób niepełnosprawnych. Pracuje jako przewodnik na wystawie „Niewidzialna”, gdzie oprócz oprowadzania gości zajmuje się udźwiękowieniem wystawy. Opracowuje i adaptuje różnego rodzaju materiały dźwiękowe.

Marek Sterniczuk – członek rady fundacji. Absolwent prawa oraz europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i w postępowaniu cywilnym.

Pracownicy Fundacji

Marcin Borek – studiował nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, muzyk w zakresie gry na fortepianie, w fundacji zajmuje się czynnościami organizacyjnymi i prowadzeniem szkoleń.

Stopka