O fundacji - fen.net.pl

Treść strony

O fundacji

Edukacja stanowi wartość, bez której żaden człowiek nie jest w stanie właściwie funkcjonować. W związku z tym celem Fundacji Edukacji Nowoczesnej jest udzielanie szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego różnym grupom ludzi; osobom z niepełnosprawnością i ich bliskim, pozostającym w konflikcie, zajmującym się na co dzień kształceniem i wychowywaniem, a także wielu innym. Pracownicy i współpracownicy naszej fundacji to prawnicy, pedagodzy, politolodzy, psycholodzy, informatycy oraz przedstawiciele innych zawodów. Są wśród nas ludzie sprawni, jak i z niepełnosprawnością, praktycy i teoretycy, osoby pochodzące z dużych ośrodków miejskich i małych miejscowości. Dzięki temu poprzez baczną obserwację otaczającej nas rzeczywistości wspólnie dostrzegamy problemy, które za pomocą naszych działań próbujemy rozwiązywać, a przynajmniej zmniejszać ich rozmiary.

Stopka