Oferty pracy Archives - Strona 4 z 4 - Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Treść strony

Oferty pracy

Zapytanie ofertowe nr 1/OP/WOLONTARIAT/04/2019

W związku z realizacją Projektu „Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy !” o nr POWR.01.04.00-00-0023/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie usługi Opiekuna Woluntariuszy. [Czytaj więcej…]

1 2 3 4

Stopka