Wolontariat - Mój pierwszy krok na rynek pracy! Archives - Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Treść strony

Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy!

Wolontariat – doskonalenie układu tanecznego

W ramach projektu ”Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy!” wolontariusze w dalszym ciągu ćwiczą układ taneczny, który już niedługo zostanie zaprezentowany szerszej publiczności. Nowe kroki, pomysły i inspiracje są wykorzystywane do udoskonalenia układu tanecznego, który powstał na przestrzeni ostatnich miesięcy. Nasi podopieczni z wielkim zaangażowaniem i pasją uczestniczą w warsztatach, które są dla nich nie tylko zabawą ale i nauką nowych umiejętności. Uczestnicy interesują się różnymi stylami tańca – od hip-hopu przez taniec nowoczesny po klasyczny. [Czytaj więcej…]

Grupa taneczna z pokazem w schronisku na ulicy Lnianej

Nasi wolontariusze z grupy tanecznej postanowili swoim występem umilić zbliżający się okres świąteczny osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. W tym celu odwiedzili Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda na ulicy Lnianej w Warszawie. Bursa jest miejscem wszechstronnej pomocy, otwartej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach wykluczenia społecznego; bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, społecznie odrzuconych albo zagrożonych takim odrzuceniem, dla osób uzależnionych, ofiar przemocy, po pobycie w instytucjach izolacyjnych i innych. Dzięki naszym wolontariuszom osoby korzystające z pomocy ośrodka mogły miło spędzić czas i chociaż na chwilę zapomnieć o swoich codziennych problemach. [Czytaj więcej…]

Zajęcia taneczne – odkrywamy talenty!

W ramach projektu ”Wolontariat – mój pierwszy krok na rynek pracy!” wolontariusze w dalszym ciągu doskonalą swoje umiejętności taneczne. Poprzez zabawę, śmiech i muzykę uczą się nowych kroków. Zadaniem grupy jest stworzenie układu tanecznego w oparciu o własne pomysły i inspiracje. Jest to świetna okazja do integracji grupy a także do odkrywania nowych talentów i tworzeniu pasji. Zajęcia dają wiele pozytywnej energii dla każdego uczestnika a także poprawiają humor i jednocześnie dbają o kondycję fizyczną naszych podopiecznych. [Czytaj więcej…]

1 2 3

Stopka