Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2019 Archives - Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Treść strony

Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2019

Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2019

Zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego do skorzystania z indywidualnych szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i słabowidzących prowadzonych przez Fundację Edukacji Nowoczesnej. 

Beneficjent nie może być uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, ani pracować w zakładzie aktywności zawodowej, powinien posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważny dokument. [Czytaj więcej…]

Stopka