Grupa taneczna z pokazem w schronisku na ulicy Lnianej - fen.net.pl

Treść strony

Grupa taneczna z pokazem w schronisku na ulicy Lnianej

Nasi wolontariusze z grupy tanecznej postanowili swoim występem umilić zbliżający się okres świąteczny osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. W tym celu odwiedzili Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda na ulicy Lnianej w Warszawie. Bursa jest miejscem wszechstronnej pomocy, otwartej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach wykluczenia społecznego; bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, społecznie odrzuconych albo zagrożonych takim odrzuceniem, dla osób uzależnionych, ofiar przemocy, po pobycie w instytucjach izolacyjnych i innych. Dzięki naszym wolontariuszom osoby korzystające z pomocy ośrodka mogły miło spędzić czas i chociaż na chwilę zapomnieć o swoich codziennych problemach.

Stopka