EuroMath – komputery przychodzą niewidomym uczniom z pomocą w nauce matematyki - fen.net.pl

Treść strony

EuroMath – komputery przychodzą niewidomym uczniom z pomocą w nauce matematyki

Bezpłatna aplikacja internetowa ułatwiająca niewidomym i słabowidzącym uczniom naukę matematyki – nad taką pomocą pracują naukowcy w ramach międzynarodowego projektu EuroMath. Jego liderem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Niespełna dwa lata temu do polskich szkół uczęszczało 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku. Wśród nich było 251 uczniów niewidomych i 7255 uczniów słabowidzących. Zdecydowana większość uczyła się w placówkach publicznych, które nie specjalizują się w nauce osób mających problemy ze wzrokiem. Właśnie stąd – jak podkreślają autorzy projektu – skala problemu skutecznej edukacji tych osób rośnie.

Umiejętności matematyczno – techniczne są dziś niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. Ich zdobywanie – trudne dla osób niewidomych i słabowidzących – może być wspomagane przez technologie informacyjno – komunikacyjne, które ułatwiają nauczycielom uczenie, a uczniom przyswajanie wiedzy matematycznej.

W projekcie biorą udział nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i średnich w Polsce, Holandii i Irlandii. Pozwoli to na dobre dopasowanie narzędzi do potrzeb i oczekiwań nauczycieli oraz uczniów z dysfunkcją wzroku.

Dzięki aplikacji EuroMath – jak zapewnia NASK – uczniowie z dysfunkcją wzroku będą mieli dostęp do wypracowanych w projekcie rozwiązań za pośrednictwem interfejsów graficznych, słuchowych i dotykowych. Aplikacja przełoży dane matematyczne na mowę syntetyczną, dźwięk stałej lub zmiennej monotoniczności i dotyk (wydruki brajlowskie i na papierze puchnącym).

Aplikacja będzie dostępna w języku polskim i angielskim.

 

Źródło: NASK.PL

Stopka