Aktualności Archives - Strona 2 z 28 - Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Treść strony

Aktualności

EuroMath – komputery przychodzą niewidomym uczniom z pomocą w nauce matematyki

Bezpłatna aplikacja internetowa ułatwiająca niewidomym i słabowidzącym uczniom naukę matematyki – nad taką pomocą pracują naukowcy w ramach międzynarodowego projektu EuroMath. Jego liderem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Niespełna dwa lata temu do polskich szkół uczęszczało 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku. Wśród nich było 251 uczniów niewidomych i 7255 uczniów słabowidzących. Zdecydowana większość uczyła się w placówkach publicznych, które nie specjalizują się w nauce osób mających problemy ze wzrokiem. Właśnie stąd – jak podkreślają autorzy projektu – skala problemu skutecznej edukacji tych osób rośnie. [Czytaj więcej…]

Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2019

Zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego do skorzystania z indywidualnych szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i słabowidzących prowadzonych przez Fundację Edukacji Nowoczesnej. 

Beneficjent nie może być uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, ani pracować w zakładzie aktywności zawodowej, powinien posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważny dokument. [Czytaj więcej…]

Czworonożna pomoc

Wolontariusze z Jeleniej Góry w ramach projektu “Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy!” zrealizowali kolejną, niezwykłą inicjatywę. Tym razem pomoc została skierowana w stronę schronisk dla zwierząt i stajni dla koni.

Schroniska dla zwierząt wymagają stałej pomocy. W takich miejscach zapotrzebowanie na akcesoria dla zwierząt, materiały do budowy boksów i karmę jest niezwykle duże. [Czytaj więcej…]

1 2 3 4 28

Stopka