Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2018

Zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego do skorzystania z
indywidualnych szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i
słabowidzących prowadzonych przez Fundacje Edukacji Nowoczesnej.

Kurs trwa 20 godzin. Beneficjent nie może być uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, ani pracować w zakładzie aktywności zawodowej, powinien posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważny dokument.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2018 r.

 

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z komputera albo innych urządzeń
elektronicznych, w tym dla osób z dysfunkcją wzroku, lub sprawia Tobie to dużą trudność, z nami szybko opanujesz posługiwanie się nimi w życiu
codziennym, edukacji, pracy i rozrywce.

 • Nabędziesz umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się
  programami udźwiękawiającymi i powiększającymi.
 • Szybko opanujesz obsługę systemu Windows.
 • Z łatwością będziesz tworzyć i edytować dokumenty pakietu Office.
 • Nauczysz się skanowania książek i różnych dokumentów.
 • Łatwiejsze stanie się dla Ciebie codzienne przeglądanie Internetu i
  wyszukiwanie informacji.
 • Poznasz obsługę urządzeń mobilnych – tabletu, smartphona – na których będziesz korzystać z zasobów Internetu poza domem.
 • Nauczysz się korzystania z list dyskusyjnych.
 • Zaczniesz korzystać z prasy dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Ułatwisz sobie dostęp do literatury korzystając z zasobów online
  Działu Zbiorów Dla Niewidomych, gdzie zgromadzone są książki w formie dokumentów tekstowych oraz audiobooków.
 • Poznasz odtwarzacze książek mówionych, a może stwierdzisz, że takim odtwarzaczem będzie twój telefon.
 • Zaczniesz wykorzystywać swój telefon nie tylko do dzwonienia, ale
  także do nawigacji ułatwiającej orientacje i poruszanie się osobie
  niewidomej.
 • Stworzysz swojego bloga, lub stronę internetową opartą na systemie
  Wordpress.
 • Nauczysz się optymalizacji systemu opracyjnego oraz usuwania awarii.
 • Nauczysz się tworzyć, udostępniać oraz zarządzać dokumentami Google.

Zgłoszenia zawierające opis obecnego stanu wiedzy komputerowej oraz
uzasadnienie potrzeby szkolenia, prosimy kierować na adres:
biuro@fen.net.pl.

Prosimy także o dołączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu: “Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2018”.

Na ewentualne pytania odpowiadamy pod nr. tel. 501 150 490.

 

Projekt dofinansowany ze środków Marszałka woj. mazowieckiego.