Fundacja Edukacji Nowoczesnej na seminarium pt. System nieodpłatnej pomocy prawnej

5 kwietnia 2017 roku Piotr Braun – Dyrektor Fundacji Edukacji Nowoczesnej uczestniczył w zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta Seminarium pt. System nieodpłatnej pomocy prawnej. Podczas seminarium przedstawiciele instytucji świadczących poradnictwo w punktach wraz z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta dyskutowali nad zmianami w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie postulatów i opinii zgłaszanych przez uczestników seminarium będą podejmowane zmiany legislacyjne, które usprawnią udzielanie porad, w tym realizowanych w punktach obsługiwanych przez Fundację Edukacji Nowoczesnej.

Podaruj nam swój 1% podatku – KRS 0000412575

logo_1_percentFundacja Edukacji Nowoczesnej Od ponad 4 lat pomaga osobom, które wymagają wsparcia edukacyjnego, poradniczego oraz rewalidacyjnego. Pracujemy m. in. z osobami niepełnosprawnymi, osobami w starszym wieku, dziećmi i młodzieżą, osobami niemajętnymi oraz osobami, które same wspierają innych.

Konsultacje ekspertów ZUS dla klientów FEN

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Logo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Logo

Fundacja Edukacji Nowoczesnej we współpracy z II Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie zaprasza do skorzystania z konsultacji telefonicznych realizowanych przez ekspertów ZUS.