Książka dla Ciebie

Fundacja Edukacji Nowoczesnej w ramach dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Książka dla Ciebie” rozpoczęła prace nad adaptacją 25 publikacji książkowych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Zamieszczone na płytach cd w formacie daisy audiobooki zostaną dostarczone do instytucji publicznych (biblioteki, specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły integracyjne) oraz do organizacji pozarządowych wspierających osoby z dysfunkcją wzroku.

Warsztaty Fundacji Edukacji Nowoczesnej w Ministerstwie Finansów

9 września 2017 roku Fundacja Edukacji Nowoczesnej przeprowadziła warsztaty dotyczące problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnikami warsztatów były dzieci pracowników Ministerstwa Finansów.

Koncerty „Piosenka jest dobra na wszystko: Osiecka, Przybora, Młynarski”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, niepełnosprawne osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej lub zakładów aktywizacji zawodowej i posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, do wzięcia udziału w trzech koncertach pt.  „Piosenka jest dobra na wszystko Osiecka, Przybora, Młynarski”.