Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2018

Zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego do skorzystania z
indywidualnych szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i
słabowidzących prowadzonych przez Fundacje Edukacji Nowoczesnej.

Kurs trwa 20 godzin. Beneficjent nie może być uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, ani pracować w zakładzie aktywności zawodowej, powinien posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważny dokument.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2018 r.

Ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Od 1 lipca 2018 Fundacja Edukacji Nowoczesnej realizuje projekt, którego celem jest udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym  świadkom przestępstw i osobom i najbliższym. Oferujemy następujące formy wsparcia:

Zakończenie projektu “Bliżej Rynku Pracy”

W dniu 31 marca 2018 roku Fundacja Edukacji Nowoczesnej zakończyła realizację projektu “Bliżej Rynku Pracy”, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.