Ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - fen.net.pl

Treść strony

Ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Od 1 lipca 2018 Fundacja Edukacji Nowoczesnej realizuje projekt, którego celem jest udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym świadkom przestępstw i osobom i najbliższym. Oferujemy następujące formy wsparcia:

 1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe:
  • pomoc udzielana przez osobę pierwszego kontaktu;
  • pomoc prawna, w tym w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
  • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej;
  • pomoc psychoterapeutyczna, psychologiczna oraz psychiatryczna;
  • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
 2. Świadkowie przestępstw i osoby im najbliższe:
  • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
  • pomoc psychologiczna;
  • pomoc udzielana przez osobę pierwszego kontaktu;

Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżury w następujących lokalizacjach na terenie Warszawy i w następujących terminach:

 1. ul. Składkowskiego 3 lok. 261
  Osobiście: w poniedziałki od 13:00 do 20:00, od wtorku do piątku w godz. 09:00 – 16:00, w soboty w godz. 10:00 – 14:00
  Pod telefonem 518 376 307: od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 20:00, w soboty w godz. 08:00 – 15:00
 2. ul. Konwiktorska 9 lok 14
  Osobiście: w poniedziałki od 13:00 do 20:00, od wtorku do piątku w godz. 09:00 – 16:00, w soboty w godz. 10:00 – 14:00
  Pod telefonem 888 263 146: od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 20:00, w soboty w godz. 08:00 – 15:00

Pomoc prawna będzie świadczona w następujących lokalizacjach na terenie Warszawy i w następujących terminach:

 • ul. Składkowskiego 3 lok. 261; od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00
 • ul. Konwiktorska 9 lok 14; w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16:00 – 20:00; we wtorki i czwartki w godz. 08:00 – 12:00

W celu skorzystania ze świadczonej pomocy, w tym z pomocy prawnej, niezbędne jest uprzednie skontaktowanie się z osobą pierwszego kontaktu, osobiście na dyżurze lub telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy!

Stopka