Współpraca

Podmioty, z którymi współpracujemy:

  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. Narodowy Bank Polski
  3. Ministerstwo Finansów
  4. Urząd m. st. Warszawy
  5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  6. Mazowieckie Kuratorium Oświaty
  7. Uniwersytet Warszawski
  8. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  9. Powiatowe Urzędy Pracy
  10. Biblioteka Publiczna gminy Linia
  11. Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna im Michała Beliny Czechowskiego w Podkowie Leśnej
  12. Fundacja Edukacji Europejskiej
  13. Fundacja Manufaktura Inicjatyw
  14. Fundacja Imago
  15. ​Zespół Małych Form Opieki i Wychowania – Chata