Współpraca

Podmioty, z którymi współpracujemy:

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 2. Narodowy Bank Polski
 3. Urząd m. st. Warszawy
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 5. Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 6. Uniwersytet Warszawski
 7. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 8. Powiatowe Urzędy Pracy
 9. Biblioteka Publiczna gminy Linia
 10. Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna im Michała Beliny Czechowskiego w Podkowie Leśnej
 11. Fundacja Edukacji Europejskiej
 12. Fundacja Manufaktura Inicjatyw
 13. Fundacja Imago