Fundacja Edukacji Nowoczesnej na seminarium pt. System nieodpłatnej pomocy prawnej

5 kwietnia 2017 roku Piotr Braun – Dyrektor Fundacji Edukacji Nowoczesnej uczestniczył w zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta Seminarium pt. System nieodpłatnej pomocy prawnej. Podczas seminarium przedstawiciele instytucji świadczących poradnictwo w punktach wraz z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta dyskutowali nad zmianami w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie postulatów i opinii zgłaszanych przez uczestników seminarium będą podejmowane zmiany legislacyjne, które usprawnią udzielanie porad, w tym realizowanych w punktach obsługiwanych przez Fundację Edukacji Nowoczesnej.