Aktualności Archives - Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Treść strony

Aktualności

Ciąg dalszy realizacji inicjatywy przez grupę fotograficzną

Wolontariusze w ramach projektu “Wolontariat – mój pierwszy krok na rynek pracy!” kontynuują realizacje swojej inicjatywy.

Tym razem nasi wolontariusze przenieśli się do Schroniska dla bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta gdzie wspólnie z osobami korzystającymi z pomocy schroniska poznawali w praktyce świat fotografii. Była to także doskonała okazja do zapoznania się z codziennym życiem i problemami osób bezdomnych, a także zachęcenia ich do aktywności i zwiększenia poczucia wartości oraz samooceny. [Czytaj więcej…]

EuroMath – komputery przychodzą niewidomym uczniom z pomocą w nauce matematyki

Bezpłatna aplikacja internetowa ułatwiająca niewidomym i słabowidzącym uczniom naukę matematyki – nad taką pomocą pracują naukowcy w ramach międzynarodowego projektu EuroMath. Jego liderem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Niespełna dwa lata temu do polskich szkół uczęszczało 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku. Wśród nich było 251 uczniów niewidomych i 7255 uczniów słabowidzących. Zdecydowana większość uczyła się w placówkach publicznych, które nie specjalizują się w nauce osób mających problemy ze wzrokiem. Właśnie stąd – jak podkreślają autorzy projektu – skala problemu skutecznej edukacji tych osób rośnie. [Czytaj więcej…]

Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2019

Zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego do skorzystania z indywidualnych szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i słabowidzących prowadzonych przez Fundację Edukacji Nowoczesnej. 

Beneficjent nie może być uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, ani pracować w zakładzie aktywności zawodowej, powinien posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważny dokument. [Czytaj więcej…]

1 2 3 27

Stopka