Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie

Logo projektu Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie

Fundacja Edukacji Nowoczesnej we współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:
„Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”.

Okres realizacji projektu:
od: 2018-09-01 do: 2020-04-30.

Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku 2018

Zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego do skorzystania z
indywidualnych szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i
słabowidzących prowadzonych przez Fundacje Edukacji Nowoczesnej.

Kurs trwa 20 godzin. Beneficjent nie może być uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, ani pracować w zakładzie aktywności zawodowej, powinien posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważny dokument.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2018 r.

Ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Od 1 lipca 2018 Fundacja Edukacji Nowoczesnej realizuje projekt, którego celem jest udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym  świadkom przestępstw i osobom i najbliższym. Oferujemy następujące formy wsparcia: